مناقصه طراحی و ساخت مخزن DA – 604

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۲/۲۵

 کد در ایران کالا: ۵۱

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت پتروشیمی غدیر

 نشانی: منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت ۳- شركت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست 

آگهــی مناقصه   98/113-ع-ح

 شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد طراحی و ساخت مخزن DA – 604 خود را  مطابق شرح کار ارائه شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد  تا پایان وقت اداری تاریخ 99/1/25 به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی WWW.GPC.IR مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس : منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر- سایت 3- شرکت پتروشیمی غدیر ، دبیرخانه حراست  تحویل  و رسید دریافت نمایند .

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست