مناقصه عمومی آموزش، راه‌اندازی و نظارت بر پایش وضعیت تجهیزات دوار پالایشگاه روغن‌سازی تهران

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت ایرانول

 نشانی: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی

مناقصه عمومی

شرکت نفت ایرانول در نظر دارد آموزش، راه‌اندازی و نظارت بر پایش وضعیت تجهیزات دوار پالایشگاه روغن‌سازی تهران و آبادان خود را به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های پیمانکار توانمند دعوت به عمل می‌آید حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و شرکت در مناقصه، با در دست داشتن مهر شرکت و معرفی‌نامه معتبر از ساعت 8 الی 12 به آدرس: تهران، باقرشهر، خیابان رجایی (جاده قدیم قم)، بلوار پالایشگاه (شهید تندگویان)، بعد از نگهبانی اول دست راست درب دوم، شرکت نفت ایرانول، واحد خرید و تأمین داخلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است شرکت نفت ایرانول در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است.

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست