مناقصه عمومی اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در مناقصه عملیاتی

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت نفت فلات قاره ایران

 نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره ۱۲، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه ۵، امور قراردادها، تلفن ۲۳۹۴۲۵۱۰-۰۲۱

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای

اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در مناقصه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه فوق‌الذکر اقدام نماید:

الف: شرح مختصر خدمات: اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران
ب: محل اجرای خدمات: مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران در آب‌های خلیج‌فارس
ج: مدت خدمات: دو سال
سایر موارد که می‌بایست مدنظر قرار گیرد:
توانایی ارائه ضمانت‌نامه «شرکت در مناقصه» به مبلغ 13.423.525.000 ریال برای مناقصه‌گران ایرانی و 85.541 یورو برای مناقصه‌گران غیر ایرانی
توانایی ارائه ضمانت‌نامه «انجام تعهدات» به میزان 10% مبلغ کل قرارداد، طبق ضوابط کارفرما در صورت برنده شدن.
به تقاضاهای مشروط، مبهم، ناقص و یا مغایر با شرایط مندرج در اسناد و مدارک و تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت نفت فلات قاره ایران در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار خواهد بود.
پیشنهادات مالی می‌بایستی حداقل سه ماه پس از گشایش پاکات مالی دارای اعتبار و قابل تمدید برای یک دوره دیگر باشند.
کسب حداقل امتیاز تعیین شده در ارزیابی کیفی، جهت دعوت در مناقصه فوق‌الذکر الزامی است.
از کلیه متقاضیان واجدشرایط دعوت می‌شود تا حداکثر ظرف یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم، با همراه داشتن معرفی‌نامه معتبر به آدرس ذیل مراجعه و حضوراً نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
ضمناً بایستی ظرف مدت 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت مدارک ارزیابی کیفی اطلاعات مورد درخواست به آدرس ذیل تحویل گردد. محل و زمان تحویل و گشایش پیشنهادها در اسناد مناقصه قید می‌گردد.
نشانی محل اعلام آمادگی و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، خیابان ولی‌عصر، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان تورج، خیابان خاکزاد، شماره 12، شرکت نفت فلات قاره ایران، طبقه 5، امور قراردادها، تلفن 23942510-021

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست