مناقصه عمومی اجرای پروژه‏های عمران روستایی در روستاهای سیل‌زده استان خوزستان

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: ۱۳۷

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان تهران

 نشانی: 

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

درنظر دارد، اجرای پروژه‏های عمران روستایی در روستاهای سیل‌زده استان خوزستان را از محل اعتبارات ملی 1398 ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به نشانی www.setadiran.ir به شرح ذیل واگذار نماید.
نوع فراخوان: تجدید آگهی ارزیابی‏ کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای.
نام و نشانی دستگاه مناقصه‏گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به نشانی:تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33.
موضوع مناقصه: عملیات جدول‏گذاری، هدایت فاضلاب سبک روستایی، زیرسازی و روسازی(زیراساس، اساس و آسفالت)، دیوار سنگی، سنگ‏فرش، پیاده‏روسازی و جداره‏سازی.
محل، زمان و مهلت و نشانی دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه:
4-1- مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارک الکترونیک دولت از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 17 روز سه‏ شنبه مورخ99/1/5 می‏باشد.
4-2- مهلت تحویل اصل ضمانت‌نامه‏ شرکت در مناقصه به نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک33، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران یا به نشانی: استان خوزستان، شهرستان دشت آزادگان، شهر سوسنگرد، جنب پارک سیدفرج، ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران مستقر در دشت آزادگان حداکثر تا ساعت 14 روز سه‏شنبه مورخ 99/1/19 می‏باشد.
4-3- مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی، اسناد تکمیل شده و اسناد مناقصه توسط مناقصه‏ گران تا ساعت 17 روز ‏ سه‏ شنبه مورخ 99/1/19 می‏باشد.
4-4- تاریخ شروع ارزیابی‏ کیفی و بازگشایی پاکات توسط مناقصه‌گزار ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/1/20 می‏باشد.
با توجه به‏اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام خواهد شد لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 98/12/25 می‏باشد.
اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی http://iets.Mporg.ir، صرفاً جهت اطلاع مناقصه‌گران قابل‌رویت می‏باشد.
برآورد اولیه: به شرح جدول ذیل می‏باشد.
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: سه ماه
نوع و مبلغ تضمین:
9-1- انواع تضمین مورد قبول جهت شرکت در مناقصه:
9-1-1- ضمانت‏نامه بانکی در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران با شناسه ملی 14006475863
9-1-2- واریز وجه نقد به حساب 4074036807865362 نزد بانک مرکزی (شناسه پرداخت 90413377420000000001400647586)
به‌نام حساب تمرکز وجوه سپرده بنیاد مسکن استان تهران.
9-2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر می‏باشد.
شرایط اصلی شرکت‏کنندگان:
10-1- ثبت‌نام و عضویت در سامانه www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی الزامی است. کلیه مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات و ثبت‌نام در سامانه‏ مذکور با مرکز تماس به شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند.
10-2- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان برنامه و بودجه و یا استانداری‌ها با حداقل رتبه پنج در رشته راه و ترابری در زمان مناقصه و ارزیابی کیفی.
10-3- داشتن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی در زمان ارسال مدارک ارزیابی کیفی و مناقصه.
10-4- شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه http://sajar.Mporg.ir مجاز می‏باشد.

ردیف استان شهرستان عنوان پروژه شماره فراخوان مبلغ برآورد (ریال) مبلغ تضمین(ریال) رتبه
1 خوزستان دشت آزادگان اجرای طرح هادی (بهسازی محیط) روستای هوفل غربی 2098005276000035 16,894,959,724 844,747,986 راه
2 خوزستان دشت آزادگان اجرای طرح هادی (بهسازی محیط) روستای سبهانیه 2098005276000036 14,158,642,807 707,932,140 راه

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست