مناقصه عمومی اجرای پروژه‏های عمران روستایی را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی سال ۱۳۹۸

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

 نشانی: خیابان ستارخان، خیابان نیایش ، پلاک۳۳.

                                       آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه جهت مناقصه عمومی یک مرحله‏ای                    نوبت اول

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران درنظر دارد، اجرای پروژه‏های عمران روستایی را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی سال 1398 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ،  به شرح ذیل واگذار نماید.

 • نوع فراخوان: آگهی ارزیابی‏ کیفی و مناقصه جهت مناقصه عمومی یک مرحله ای .
 • نام و نشانی دستگاه مناقصه‏گزار: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران به نشانی:تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش ، پلاک33.
 • موضوع مناقصه: عملیات جدول‏گذاری، زیرسازی و روسازی شامل آسفالت و لایه های زیراساس و اساس ، دیوار سنگی، سنگ‏فرش ، پیاده‏روسازی و جداره سازی ، ایجاد پارک و بوستان روستایی و احداث پل .
 • محل ،زمان و مهلت و نشانی دریافت و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه:
  • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 17 روز دو‏شنبه مورخ 99/4/16 می‏باشد.
  • مهلت ارسال اسناد ارزیابی کیفی و اسناد تکمیل شده توسط مناقصه‏گران تا ساعت 17 روز ‏دوشنبه مورخ 99/4/30 می‏باشد.
  • تاریخ شروع ارزیابی‏کیفی مناقصه گران و بازگشایی توسط مناقصه گزار ساعت 8 صبح روز سه‏شنبه مورخ 99/4/31 می باشد.
 • با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه از دریافت و تحویل اسناد جهت برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir  انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  99/4/11 می باشد .
 • اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی http://iets.Mporg.ir ، صرفا” جهت اطلاع مناقصه گران قابل رویت می باشد.
 • برآورد اولیه : به شرح جدول ذیل می‏باشد.
 • مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه
 • نوع و مبلغ تضمین:

9-1- انواع تضمین مورد قبول جهت شرکت در مناقصه :

9-1-1- ضمانت‏نامه بانکی.

9-1-2- واریز وجه نقد به حساب 4074036807865362 نزد بانک مرکزی (شناسه پرداخت 904133774200000000014006475863) بنام حساب تمرکز وجوه سپرده بنیاد مسکن استان تهران.

9-2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول زیر می‏باشد.

 • شرایط اصلی شرکت‏کنندگان:

10-1- ثبت نام و عضویت در سامانه www.setadiran.ir  و دریافت گواهی امضای الکترونیکی الزامی است . کلیه مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات و ثبت نام در سامانه‏ی مذکور با مرکز تماس به شماره 41934-021 تماس حاصل نمایند.

10-2- داشتن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان برنامه و بودجه و یا استانداریها باحداقل رتبه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری.

3-10- داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری (یا گواهی موقت معتبر) شرکت از اداره کار و امور اجتماعی

10-4- شرکت پیمانکاران صاحب صلاحیت در مناقصه و ارزیابی کیفی به شرط داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه  http://sajar.Mporg.ir  مجاز می باشد .

محل و برآورد تقریبی پروژه‏ها بر اساس فهرست بهای ابنبه ، راه و باند سال 1399و تجمیع شده راه،باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن

 

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست