مناقصه عمومی احداث ساختمان اصلی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران- ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام

آگهی مناقصه عمومی (همراه با ارزیابی کیفی)

شماره 1-4

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران- ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث یک باب مسجد، در قبال 30 درصد نقد و 70 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند، را حسب مشخصات جدول ذیل و به شماره سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای حداقل رتبه 4 ابنیه و ظرفیت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره 95/576756 مورخ 95/3/31 از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشند، واگذار نماید:

شماره سیستمی نام مسجد فاز عنوان متراژ (مترمربع) مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهارس بهای 99 (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مدت قرارداد
2099001077000012   جنوب غربی فاز 5 احداث ساختمان اصلی 4.278 110.798.577.115 4.915.971.542 18 ماه
مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) اجرای محوطه‌سازی و فضای سبز 2694
  اجرای دیوارکشی محوطه 168

 کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: 110.798.577.115 ریال (بر اساس فهارس سال 99)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای (با ارزیابی کیفی)

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قیدشده در جدول فوق، حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه–مزایده مورخ 99/4/7 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 99/4/8 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز شنبه مورخ 07/04/ 99 تا روز یکشنبه مورخ 99/4/15 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/4/31باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهر شده، تا ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/4/31 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/5/7 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن 5-56790051-021 با داخلی 221 بابت اسناد و داخلی 238 بابت مسائل فنی با آقای مهندس قاسمی تماس حاصل نمایید.

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست