مناقصه عمومی احداث ساختمان شماره ۳ شهرداری

 مهلت ارسال مدارک: ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شهرداری فرون آباد

 نشانی: کليومتر ۲۰ بزرگراه امام رضا (ع) –خیابان ولیعصر(عج)-شهرداري فرون آباد

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

 

شهرداری فرون آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 208/ش ف/99 مورخ 99/4/2 شورای محترم اسلامی شهر پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار و شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از کلیه شرکتهای واجد الشرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

 

ردیف عنوان مناقصه ردیف بودجه مبلغ اعتبار براساس ردیف بودجه (ریال) میزان سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
1 احداث ساختمان شماره 3 شهرداری به متراژ تقریبی 270 مترمربع در دوطبقه و براساس فهرست بهای ابنیه سال 1399 52050030001004 8/000/000/000 ریال 400/000/000 ریال

1- محل انجام پروژه : شهر فرون آباد-جنب شهرداری

2- مدت انجام پروژه:براساس اسناد مناقصه

3- شرایط متقاضی : افراد حقوقی واجد الشرایط دارای شرکت، اساسنامه، سوابق کار مرتبط با موضوع مناقصه – گواهینامه ثبت نامه مودیان مالیاتی در قانون مالیات بر  ارزش افزوده-گواهینامه صلاحیت شرکت

4- میزان سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی و شماره حساب جهت واریز مبلغ 5% موضوع مورد مناقصه به شماره    3100005266000 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری فرون آباد.

5- متقاضیان می بایست حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم منتشر در روزنامه ایران جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری بجز ایام تعطیل به واحد امورقراردادهای شهرداری واقع در کلیومتر 20 بزرگراه امام رضا (ع) –خیابان ولیعصر(عج)-شهرداری فرون آباد مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری فرون آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است هنگام خرید اسناد مناقصه اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک شرکت ،معرفی نامه با مهر و امضاء مدیرعامل الزامی می باشد و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36097301-021 داخلی 122 تماس حاصل فرمایند.

6- سپرده شرکت کنندگان دوم و سوم پس از تنظیم قرارداد با برنده اول مسترد خواهد شد.

7- در صورت انصراف برنده اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط می گردد.

8- شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات  مختار است.

9-به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

11- سایر شرایط و اطلاعات در متن اسناد مناقصه درج شده است.

 

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست