مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۲۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت معادن اسفندقه

 نشانی: 

 

آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84

چاپ  اول

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای از میان شرکتهای معدنی واجد شرایط نسبت به انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف ، آماده سازی و استخراج ، حمل و بارگیری در معدن روباز شیخ عالی اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط درخواست می گردد  با ارائه معرفینامه و رسید واریز وجه به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب کوتاه مدت 886729433 مربوط به شرکت معادن اسفندقه نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی در ساعات اداری به دفتر کمیسیون معاملات شرکت معادن اسفندقه به نشانی : کرمان – بلوار شهید صدوقی- شرکت زغالسنگ کرمان – شرکت معادن اسفندقه – کدپستی 7617914585- تلفن  03432132042مراجعه و اسناد مناقصه را از واحد کمیسیون معاملات دریافت نمایند و در تاریخ مقرر اسناد مناقصه را به  دبیرخانه مستقر در دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند .

مناقصه به صورت  دو مرحله ای برگزار می شود و بازگشایی پاکت(( ج )) پیشنهاد دهندگان  منوط به اخذ حد نصاب امتیازات فنی و مالی مندرج در پاکت (( ب )) خواهد بود .

  • ضمانتنامه شرکت در مناقصه مبلغ 5/000/000/000 ریال می باشد .
  • تاریخ شروع فروش اسناد : روز سه شنبه مورخ 99/5/21
  • تاریخ پایان فروش اسناد : روز یکشنبه مورخ 99/5/26
  • تاریخ تحویل پیشنهادات تا پایان ساعت 10/30 روزچهارشنبه مورخ 99/6/5
  • فایل اسناد مناقصه بصورت رایگان در سایت شرکت به آدرس : http://emcgem.ir قابل دریافت می باشد. لازم به ذکر است در صورت دریافت اسناد مراتب را به صورت کتبی به شرکت معادن اسفندقه اعلام نمایید .

ضمناً هزینه درج آگهی از برنده مناقصه کسر می گردد .

شرکت معادن اسفندقه

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست