مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://emcgem.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت معادن اسفندقه

 نشانی: کرمان – بلوار شهید صدوقی- شرکت زغال‌سنگ کرمان – شرکت معادن اسفندقه - کدپستی ۷۶۱۷۹۱۴۵۸۵

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت به انتخاب پیمانکار برای انجام عملیات اکتشاف، آماده‌سازی و استخراج، حمل و بارگیری در معدن روباز زیرزمینی شماره پنج آبدشت اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجدشرایط درخواست می‌گردد با ارائه معرفی‌نامه و رسید واریز وجه به مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب کوتاه مدت 886729433 مربوط به شرکت معادن اسفندقه نزد بانک کشاورزی شعبه آزادی در ساعات اداری به دفتر کمیسیون معاملات شرکت معادن اسفندقه به نشانی: کرمان – بلوار شهید صدوقی- شرکت زغال‌سنگ کرمان – شرکت معادن اسفندقه – کدپستی 7617914585- تلفن 03432132042مراجعه و اسناد مناقصه را از واحد کمیسیون معاملات دریافت نمایند و در تاریخ مقرر اسناد مناقصه را به دبیرخانه مستقر در دفتر مرکزی شرکت تحویل نمایند.
مناقصه به‌صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود و بازگشایی پاکت«ج» پیشنهاد دهندگان منوط به اخذ حد نصاب امتیازات فنی و مالی مندرج در پاکت «ب» خواهد بود.
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه: مبلغ 3/000/000/000 ریال می‌باشد.
تاریخ شروع فروش اسناد: روز دوشنبه مورخ 99/5/13
تاریخ پایان فروش اسناد: روز شنبه مورخ 99/5/18
تاریخ تحویل پیشنهادات: تا پایان ساعت 10/30 روزچهارشنبه مورخ 99/5/29
فایل اسناد مناقصه: به‌صورت رایگان در سایت شرکت به آدرس:
http://emcgem.ir قابل دریافت می‌باشد. لازم به ذکر است درصورت دریافت اسناد مراتب را به‌صورت کتبی به شرکت معادن اسفندقه اعلام نمایید.
ضمناً هزینه درج آگهی از برنده مناقصه کسر می‌گردد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست