مناقصه عمومی انجام آزمایشات و معاینات ادواری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.saipapress.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت سایپا پرس

 نشانی: 

آگهی تجد ید مناقصه عمومی

شرکت سایپا پرس در نظر دارد انجام آزمایشات و معاینات ادواری را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت‌های مجاز خدمات طب کار واگذار نماید.
لذا از عموم متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید از تاریخ 99/3/21 لغایت 99/3/31با مراجعه به سایت
www.saipapress.com اسناد مناقصه را دریافت نمایند

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست