مناقصه عمومی انجام امور خدماتی – پشتیبانی خود

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۸

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

 نشانی: کرج - جاده محمدشهر - قبل از زیرگذر راه‌آهن - سمت چپ

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امور خدماتی – پشتیبانی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشهاد» از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2099001561000002 روز چهارشنبه مورخ 31/2/99
2- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز به آدرس کرج – جاده محمدشهر – قبل از زیرگذر راه‌آهن – سمت چپ
3- هزینه خرید اسناد مناقصه: مبلغ 500.000 ریال می‌باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌گیرد.
4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 لغایت ساعت
15 روز چهارشنبه مورخ 99/3/7
5- آخرین مهلت ارائه پاکت‌های پیشنهادی – بارگذاری در سامانه به صورت PDF: تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 99/3/17
* لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاریخ گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 99/3/18 ساعت 10 در سالن جلسات استان می‌باشد.
7- میزان و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار مبلغ: 286.000.000 (دویست و هشتاد و شش میلیون) ریال که به دو صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی)‌به حساب شبای شماره
IR-250100004001039704005791 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 379039781263500650000000000006 قابل ارائه می‌باشد.
8- آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:‌اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)‌علاوه بر بارگذاری در سامانه، می‌بایستی به‌صورت فیزیکی و در پاکت در بسته و ممهور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ99/3/17به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه‌گزار در آدرس فوق‌الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید ضمن تماس با شماره تلفن 02632760145 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir و آدرس پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.
– شماره تماس پشتیبانی سامانه: 41934-021 (تماس با دفتر ثبت‌نام در سامانه) ادره
کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز آقای عبادی: 09362894137

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست