مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، نظافت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۶/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.ITRC.AC.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 نشانی: تهران- انتهای خیابان کارگر شمالی- روبه‌روی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- امور مناقصات.

مناقصه عمومی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی، نظافت، آبدارخانه، تأسیسات، پشتیبانی و خودرویی پژوهشگاه، به‌صورت حجمی ” با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد به‌صورت مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران درصورت عدم عضویت قبلی،‌ مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. لذا از کلیه شرکت‌های خدماتی مرتبط که دارای گواهی‌نامه تأیید صلاحیت معتبر در این زمینه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و توانمندی لازم جهت انجام امور محوله را دارند تقاضا می‌شود پس از نشر آگهی، به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه، اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.
لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید سه ماه از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشد.
1- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز سه‌شنبه تاریخ 99/5/21ساعت 8:00
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19:00 روز دوشنبه تاریخ 99/6/10
3- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه تاریخ 99/6/29
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 1/700/000/000 ریال.
5- هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می‌شود.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (اصل ضمانت‌نامه بانکی): تهران- انتهای خیابان کارگر شمالی- روبه‌روی سازمان انرژی اتمی – ساختمان اصلی- طبقه همکف- امور مناقصات.
واحد مناقصات: آقای نیک منش 84977426-021 نشانی سایت مناقصه‌گزار: www.ITRC.AC.IR
مرکز تماس پشتیبانی سامانه: 27313131-41934 -021 دفتر ثبت‌نام در سامانه: 85193768 و 88969737 – 021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام سایر استان‌ها، درسایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت‌نام / پروفایل تأمین‌کننده / مناقصه‌گر” موجود است.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست