مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی روتور HP LP- ژنراتور واحد یک بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان )

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.sabaom.com

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

 نشانی: 

 

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/63

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در نظر دارد انجام تعمیرات اساسی روتور HP LP- ژنراتور واحد یک بخار نیروگاه شهید مدحج اهواز ( زرگان ) از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا کلیه واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت اینترنتی www.sabaom.com مراجعه نمایند.

 

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا

 

روزنامه امروز

مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
فهرست