مناقصه عمومی انجام خدمات تخلیه لایروبی چاهک‌های فاضلاب

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف ۵ روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون

 نشانی: اهواز- كيلومتر ۱۲ جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق ۷- امور حقوقي و قراردادها

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحـله‌ای شماره م م م/98/0032 ت2 (تجدید دوم) مربوط به انجام خدمات تخلیه لایروبی چاهک‌های فاضلاب و جمع‌آوری، حمل و تخلیه زباله‌های کارخانجات، تأسیسات، آشپزخانه‌ها و ستاد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون

شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف – شرح مختصر خدمات:
– جمع‌آوری حمل و تخلیه زباله ، انتقال فیلترهای صنعتی، تخلیه، لایروبی و رفع گرفتگی سیستم فاضلاب به صورت کار حجمی
– سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
ب – محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:
محل اجرای خدمات در اماکن و تأسیسات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و مدت انجام و اجرای خدمات آن 12 مـاه می‌باشد.
ج- برآورد کارفرما:
برآورد کارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/000ر570ر502ر6 ریال می باشد.
د- همچنین شرایط مناقصه گران متقاضی:
داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی.
ارائه اساسنامه شرکت، شرکتنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه.
داشتن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات.
داشتن سابقه کاری مرتبط با مناقصه، داشتن تجربه کافی و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه
توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ -/000ر500ر325 ریال و (در صورت برنده شدن) تهیه تضمین انجام تعهدات وفق آئین نامه تضمین معاملات دولتی
ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE
ارائه مدارک مربوط به نفرات و ماشین‌آلات خواسته شده در مدارک مناقصه
ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.
هـ- اعلام آمادگی مناقصه گران ، تاریخ دریافت اسناد و ارائه قیمت:
از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت می شود حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را به صورت کتبـی همراه با مدارک برابر اصل شده به آدرس ذیل‌الذکر ارائه و اعلام نموده و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی وفق بند «الف و ب » ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات اقدام نمایند.
ضمناً فرم‌های ارزیابی کیفی می‌بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می‌گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی‌های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد. حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می‌باشد.
پس از بررسی‌های لازم اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 99/2/24 به متقاضیان واجد شرایط در قبال واریز مبلغ -/000ر500 ریال به حساب جاری شماره 2174652215009 بانک ملی شعبه کوی فدائیان اسلام تحویل می گردد.
نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی: اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره ‌برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق 7- امور حقوقی و قراردادها و مهلت ارائه و تحویل پاکات قیمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 9:00 روز سه‌شنبه مورخ 99/3/6 و گشایش پیشنهادها رأس ساعت 10:00 روز سه‌شنبه مورخ 99/3/6 در کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دوطبقه شرکت خواهد بود. ضمناً تاریخ‌های اعلام شده قطعی نبوده و درصورت هرگونه تغییر، در اسناد مناقصه قید می گردد. همچنین در صورت تعدیل برآورد سال99 از سوی کارفرما مراتب به صورت مستند به مناقصه گران ابلاغ شده و تضمین شرکت در مناقصه متناسب با آن اخذ می گردد.
نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، امور حقوقی و قراردادهای شرکت به نشانی: اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق 7- امور حقوقی و قراردادها
درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی – شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون (سهامی خاص)

روزنامه امروز

آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
 آگهی مناقصه شماره 3/ع/99   پژوهشگاه نیرو در نظر دارد ارائه خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات مورد نیاز…
فهرست