مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس‌شام

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر ظرف ۵ روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون

 نشانی: اهواز- کیلومتر ۱۲ جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق ۷- امور حقوقی و قراردادها

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی یک مرحـله‌ای شماره م م م/99/0006

انجام خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا و پس‌شام
در واحدهای عملیاتی تلمبه خانه فجر اسلام، تزریق گاز مارون و مارون 5 در رستوران تزریق گاز مارون

الف – شرح مختصر خدمات:
انجام کلیه خدمات تهیه، طبخ، سرو و توزیع سه وعده غذا شامل صبحانه(000ر4)، ناهار(000ر110)، شام (000ر40) و پس شام(000ر31) جمعاً به تعداد 000ر185 نفر/وعده به‌طور تقریبی در طول مدت پیمان
تأمین کلیه ابزار و لوازم کار و مواد غذایی به‌عهده پیمانکار می‌باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
ب – محل اجرای خدمات و مدت انجام کار:
محل اجرای خدمات در جاده اهواز – ماهشهرکیلومتر65 مجتمع عملیاتی تزریق گاز مارون شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون و سراسر کشور حسب نیاز کارفرما مدت انجام و اجرای خدمات آن 12 مـاه می‌باشد.
ج- برآورد کارفرما:
برآورد کارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق معادل -/277ر530ر173ر94 ریال که از این مجموع -/000ر700ر628ر55 ریال بابت وعده‌های غذایی و مبلغ -/277ر830ر544ر38 ریال
بابت نیروی انسانی در نظر گرفته شده است.
د- شرایط مناقصه‌گران متقاضی:
داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه، داشتن سابقه کاری مرتبط در رشته تهیه و طبخ غذا.
داشتن شخصیت حقوقی با ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی.
ارائه اساسنامه شرکت، شرکت‌نامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه.
داشتن گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات.
توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه به مبلغ -/000ر500ر583ر4 ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (درصورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات.
ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE
ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضا پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می‌باشد.
ارائه یک نسخه تأیید شده از صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی قبل از انعقاد قرارداد الزامی است.
هـ- تاریخ دریافت اسناد و ارائه نرخ:
از کلیه متقاضـیان واجدشرایط دعـوت می‌شود حداکثر ظرف 5 روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را به‌صورت کتبـی همراه با مدارک برابر اصل شده ارائه به آدرس ذیل‌الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دریافت مدارک ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
فرم‌های ارزیابی کیفی می‌بایستی ظرف مدت 14 روز پس از آخرین مهلت اعلام آمادگی تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی کیفی برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می‌گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمناً پس از بررسی‌های لازم اسناد مناقصه از روز 99/6/1به متقاضیان واجدشرایط در قبال واریز مبلغ -/000ر800 ریال به حساب جاری 880100004001115904021117 نزد بانک مرکزی و ارائه فیش مربوطه تحویل می‌گردد.حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می‌باشد.
و – اعلام آمادگی مناقصه‌گران:
نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی کیفی، اهواز- کیلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسیده به پلیس راه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون. ساختمان شماره یک- اتاق 7- امور حقوقی و قراردادها می‌باشد.
درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می‌توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.
هزینه درج آگهی از برنده مناقصه اخذ می‌گردد.

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست