مناقصه عمومی انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان روزکار و نوبتکار

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر تا هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: ۱۱۹

 وبسایت:www.tehranrefinery.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)

 نشانی: تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، شرکت پالایش نفت تهران(سهامی عام)، ساختمان شهید بهشتی، اتاق ۲۱۱-

فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای)

موضوع مناقصه: انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان روزکار و نوبتکار
مناقصه‌گزار: شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)
مدت قرارداد: 12 ماه
تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 2.606.000.000 ریال
محل اجرای کار: شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام)
کلیه پیمانکاران واجد شرایط که در زمینه مذکور تجربه کافی دارند و دارای گواهی‌های لازم از جمله گواهی صلاحیت ایمنی و گواهی صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، دعوت می‌نماید ضمن اعلام آمادگی کتبی جهت شرکت در مناقصه، فرم ارزیابی کیفی مناقصه‌گران موجود در شبکه اطلاع‌رسانی این شرکت به آدرس (www.tehranrefinery.ir) را با دقت تکمیل و به همراه مدارک مربوطه از زمان انتشار آگهی نوبت اول و حداکثر تا هفت روز پس از نشر آگهی نوبت دوم به نشانی تهران، ابتدای جاده قدیم قم، نرسیده به باقرشهر، شرکت پالایش نفت تهران(سهامی عام)، ساختمان شهید بهشتی، اتاق 211- امور حقوقی و پیمان‌ها تحویل نمایند.
دارا بودن خط مشی و نظام مدیریت HSE متناسب با موضوع پیمان الزامی است در این خصوص پیمانکاران می‌بایست نسبت به تکمیل و تحویل پرسشنامه سطح یک ارزیابی اولیه HSE پیمانکاران مندرج در بخش مناقصات وب‌سایت این شرکت
(www.tehranrefinery.ir) اقدام نمایند. همچنین لازم است پرسشنامه تکمیل شده مذکور را همراه با مدارک و مستندات HSE مربوطه در یک لوح فشرده و مجزا از سایر مدارک به این شرکت تحویل نمایند.
در صورت عدم تکمیل و تحویل فرم ارزیابی کیفی و همچنین پرسشنامه HSE، صلاحیت شرکت‌کنندگان قابل بررسی نخواهد بود. بدیهی است این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکت‌های واجد شرایط دعوت به عمل خواهد آورد. ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در تاریخ 98/12/17 اسناد مناقصه در محل شرکت (نشانی فوق‌الذکر) به مناقصه‌گران واجد شرایط تحویل خواهد شد. زمان عودت و گشایش پاکت‌های پیشنهاد نرخ تاریخ 98/12/26 خواهد بود

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست