مناقصه عمومی انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری در محدوده‌های اکتشافی استان‌های اصفهان

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۲۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

 نشانی: 

مناقصه عمومی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (با نمایندگی شرکت تهیه و مواد معدنی ایران) در نظر دارد «انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه‌گیری در محدوده‌های اکتشافی استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، کرمان» را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2099001028000066 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 6.080.000.000 (شش میلیارد و هشتاد میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 99/10/9و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 99/10/17 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 99/10/27 می‌باشد و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/29 برگزار می‌گردد.

علاقه‌مندان شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره‌های دفتر ثبت‌نام 41934 تماس و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

روزنامه امروز

مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
فهرست