مناقصه عمومی تأمین اقلام Resilient Blanket & Fiber Glass Blanket

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۳

 کد در ایران کالا: ۴۶۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پترو پایدار ایرانیان

 نشانی: تهران-  شهرک غرب- بلوار دادمان – خیابان شفق- ساختمان توحید- طبقه ششم - مدیریت حقوقی و امور قراردادها – تلفن: ۹- ۸۸۵۷۶۴۰۱     داخلی ۱۸۴۳

فراخوان تجدید مناقصه عمومی

شرکت پترو پایدار ایرانیان در نظر دارد تأمین اقلام Resilient Blanket & Fiber Glass Blanket مورد نیاز مخازن فاز 13 پارس جنوبی  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح دعوت می گردد تا در صورت تمایل با مراجعه به آدرس ذیل نسبت به خرید اسناد ارزیابی فنی پیمانکاران اقدام نمایند.

تاریخ و مدت فروش اسناد  مناقصه  :

از تاریخ 98/11/21 تا 98/11/23 از ساعت 8:00 صبح الی 16:00 عصر

محل دریافت (خرید) و عودت اسناد مناقصه:

آدرس دفتر مرکزی : تهران-  شهرک غرب- بلوار دادمان – خیابان شفق- ساختمان توحید- طبقه ششم – مدیریت حقوقی و امور قراردادها – تلفن: 9- 88576401     داخلی 1843

هزینه خرید اسناد مناقصه:

هزینه خرید اسناد مناقصه 1.000.000 ریال است که متقاضیان واجد شرایط می بایست به شماره حساب  4821786307 بنام آن شرکت نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی کد شعبه 63529 ( قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت) واریز و اصل فیش مربوطه را جهت دریافت اسناد مناقصه به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای  شرکت ارایه نمایند.

هزینه درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مبلغ تضمین بانکی شرکت در مناقصه: 2.000.000.000 ریال ( دو  میلیارد  ریال)

مدیریت حقوقی و امور قراردادها

       شرکت پترو پایدار ایرانیان

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست