مناقصه عمومی تأمین غذای کارکنان مرکز اراک

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۵

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 نشانی: تهران – میدان ونک – خیابان ملاصدرا – خیابان شیراز جنوبی – کوچه سرو – پلاک ۲۷ – دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. (تلفن تماس: ۸۸۶۰۷۰۷۲-۰۲۱)

مناقصه عمومی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد تأمین غذای کارکنان مرکز اراک (روزانه حداقل 125 پرس نهار، 28 پرس شام و 28 پرس صبحانه و در ماه مبارک رمضان روزانه 28 پرس سحر، 28 پرس نیمه شب و 28 پرس افطاری) خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. (شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد: 2099090260000006) کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه ستاد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می‌توانند از ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه تاریخ 99/4/15 تا ساعت 16 روز یکشنبه تاریخ 99/4/22 با واریز مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 960100004001045404016095 IR با شناسه واریز 365105374295110860000000000134 نزد بانک مرکزی به‌نام شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای دانلود اسناد اقدام نمایند.
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 16:00 روز یکشنبه تاریخ 99/5/5
زمان بازگشایی پاکت‌های ارزیابی کیفی: از ساعت 8:30 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/5/6

زمان و محل بازگشایی پاکت‌های الف، ب و ج: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/5/13 – تهران – نشانی مناقصه‌گزار
نوع و مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: 702.600.000 ریال (تضامین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آیین‌نامه می‌باشد.)
توضیحات:
پاکت پیشنهادی مناقصه‌گری گشوده خواهد شد که حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی (55 امتیاز) را کسب نماید.
لازم است مناقصه‌گران اصل مدارک پاکت الف (تضمین فرآیند ارجاع کار) خود را تا قبل از جلسه بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی به آدرس تهران – میدان ونک – خیابان ملاصدرا – خیابان شیراز جنوبی – کوچه سرو – پلاک 27 – دبیرخانه کمیسیون مناقصات ارسال نمایند. (تلفن تماس: 88607072-021)
مدت اعتبار پیشنهادات 90 روز می‌باشد.
چنانچه قبلاً عضو سامانه ستاد نشده‌اید، جهت انجام مراحل عضویت با شماره‌های: مرکز تماس: 41934-021، دفتر ثبت‌نام: 88969737 و 85193768 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس اینترنتی سامانه مراجعه نمایید.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست