مناقصه عمومی تامین ۱۱۹  تن  جاذب Siliporite OPX 1.6MM و Siliporite OPX 3.2MMپتروشیمی‌جم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۲۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: مجتمع پتروشيمي‌جم

 نشانی: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷، واحد دبیرخانه محرمانه حراست

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع پتروشیمی‌جم

نوبت دوم

شرکت پتروشیمی جم  در نظر دارد تامین 119  تن  جاذب Siliporite OPX 1.6MM و Siliporite OPX 3.2MM به میزان 55 تن و البته با اعلام برند جایگزین UOP مطابق با مشخصات فنی و استاندارد بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه ، از طریق مناقصه عمومی ،  به تامین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

 

  • شماره مناقصه: 99-JPC-972375 & 982561
  • دستگاه نظارت : تدارکات شرکت پتروشیمی جم
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:.**.000.000 300(سیصد میلیون تومان)
  • انواع تضامین
  • 1 – ضمانت نامه بانکی
  • 2 – ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
  • 3- وجه نقد از طریق واریز وجه به حساب بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم شماره حساب:

2663107006

  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
  • دریافت اسناد: پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی دردو نوبت مورخه 99/4/10 و 99/4/12 ، از سایت پتروشیمی جم نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 99/4/21 اقدام نمایند.

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 99/5/5 به نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، واحد دبیرخانه محرمانه حراست تحویل گردد.  بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از سررسید تحویل گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

  • تلفن تماس : -88654545021 (داخلی 371)

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست