مناقصه عمومی تامین انواع کولراسپیلت

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۳

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 نشانی: تهران - میدان رسالت - انتهای خیابان نیروی دریایی - پادگان کوهک - ساختمان شماره ۴ - دفتر نمایندگی فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا و یا به استان کرمان - شهرستان سیرجان - بلوار امام رضا - خیابان صیاد شیرازی - فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا - ساختمان ستاد فرماندهی

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای

فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد انواع کولراسپیلت مشروحه ذیل را برابر شرایط اختصاصی از طریق مناقصه عمومی دومرحله‌ای تأمین نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات با در دست داشتن معرفی‌نامه یا مهر شرکت و اصل فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه حساب جاری طلایی بانک سپه کوهک کد 716 به شماره 5151579015005 به‌نام دارایی فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا از تاریخ 99/2/30 الی 99/3/13 از ساعت 8:00 الی 12:00 به ف خرید این فرماندهی واقع در تهران – میدان رسالت – انتهای خیابان نیروی دریایی – پادگان کوهک – ساختمان شماره 4 – دفتر نمایندگی فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا و یا به استان کرمان – شهرستان سیرجان – بلوار امام رضا – خیابان صیاد شیرازی – فرماندهی آماد و پشتیبانی نداجا – ساختمان ستاد فرماندهی خرید مراجعه نمایند. در صورت لزوم تلفن‌ 42234631-034 و دورنگار 42234650-034 آماده پاسخگویی خواهد بود.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست