مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری (بنادر بوشهر و عسلویه)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک ۶ طبقه دوم کمیسیون

 آگهی مناقصه عمومی

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس

(سهامی خاص)

 0041399GT

 

موضوع مناقصه:

تامین خودروهای استیجاری (بنادر بوشهر و عسلویه)

نام مناقصه گزار:

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس.

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال (سیصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی به نام (شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس) یا بصورت فیش نقدی واریزی به حساب سپرده به شماره 0212671399006 نزد بانک صادرات شعبه ممتاز میرداماد کد شعبه 4339 تهیه و تسلیم نمایند.

مدت اجراء پروژه/تحویل کالا/خدمات: یکسال تقویمی.

محل اجراء/فعالیت: کل استان بوشهر (بنادر بوشهر و عسلویه).

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد و نشانی مناقصه گزار:

واجدین شرایط می توانند به صورت حضوری با همراه داشتن معرفی نامه و درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک 6 طبقه دوم کمیسیون معاملات تلفن: 02126309852 و یا بصورت غیر حضوری با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس، اسناد را دریافت نمایند.

نحوه تحویل اسناد مناقصه:

مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر بر اساس جدول زمانی ذیل اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر و موم شده، به نشانی مناقصه گزار بصورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت دارند.

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس (مناقصه گزار) در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

 

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت:          08:00 صبح        روز:   یکنبه مورخ:       99/2/21
پایان توزیع اوراق مناقصه تا ساعت:           16:00 ظهر        روز:    سه شنبه مورخ:       99/2/30
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت:           16:00 ظهر        روز:    شنبه مورخ:       99/3/10
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت:     10:00 صبح         روز:   یکشنبه مورخ:       99/3/11

 

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست