مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۲/۳

 کد در ایران کالا: ۴۷۸

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت بیمه معلم

 نشانی: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان برادران شریفی پلاک ۴۴ طبقه چهارم دفتر مدیریت

موضوع مناقصه: تامین نیروی انسانی جهت متصدی عمومی، راننده، کارمند اداری مورد نیاز کارفرما (پرداخت حقوق و مزایا، بیمه) که جزییات اسناد مناقصه در محل شرکت موجود می‌باشد پیشنهاد دهندگان می‌بایست آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
طول دوره قرارداد 12 ماه شمسی می‌باشد.
محل اجرای کار: تهران و کلیه استان‌های کشور
کارفرما: شرکت بیمه معلم
شرکت‌کنندگان در مناقصه براساس ارزیابی صلاحیت امتیاز دهی و در صورت احراز شرایط پاکت قیمت آنها گشوده خواهد شد.
شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست در ساعات اداری مورخ 98/12/3لغایت 98/12/6 جهت اخذ اسناد مناقصه به دفتر مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایند.
متقاضیان به منظور خرید اسناد مناقصه مبلغ 25.000.000 میلیون ریال (بیست و پنج میلیون ریال) به حساب شماره 1327180804 بانک ملت شعبه ونک کد 65227 به نام شرکت بیمه معلم واریز و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان برادران شریفی پلاک 44 طبقه چهارم دفتر مدیریت منابع انسانی مراجعه نمایند.
سایر اطلاعات و جزییات مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست مبلغ 3/5 میلیارد ریال را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمینی بانکی تهیه نموده و همراه با اسناد مناقصه به این شرکت تحویل نمایند. بدیهی است به پیشنهاداتی که فاقد تضمین شرکت در مناقصه باشند ترتیب اثر داده نمی‌شود و در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
کلیه مدارک و پیشنهاد شرکت‌کنندگان با ضمیمه بودن سپرده شرکت در مناقصه که به شرح اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16:30 روز سه‌شنبه مورخ 98/12/6 به دفتر مدیریت منابع انسانی شرکت بیمه معلم تسلیم و رسید دریافت گردد.
پاکت پیشنهاددهندگان در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/12/11 در محل شرکت بیمه معلم واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان برادران شریفی پلاک 44 بازگشایی و قرائت خواهد شد.
قیمت پیشنهاد شده باید قطعی باشد و تغییراتی چون افزایش دستمزد و غیره دلیلی برای توجیه تقاضای افزایش قیمت پیشنهادی تا پایان اعتبار پیشنهاد قیمت نخواهد بود و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده نباید در پیشنهاد قیمت ایجاد شود.
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: کپی برابر با اصل مدارک اساسنامه، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، تصویر سوابق کاری مرتبط حداقل سه سال گذشته همراه با قرارداد و رضایت‌نامه‌های مربوطه و ارایه گواهینامه معتبر از اداره کار و امور اجتماعی و تصویر برابر اصل سوابق کاری، مدارک هویتی مدیران صاحب امضاء و سایر مدارک اعلامی در اسناد مناقصه.
بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
پیشنهاددهندگان می بایست دارای گواهینامه تعیین صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی و دارای شخصیت حقوقی و سابقه کار مفید و مرتبط و حسن انجام کار از کارفرمای قبلی باشند و در صورت عدم ارایه هر یک از موارد فوق پیشنهاد ارایه شده بازگشایی نخواهد شد.
فقط شرکت‌هایی که زمینه فعالیت آنها مرتبط با موضوع مناقصه می‌باشد حق شرکت در مناقصه را دارند و پیشنهاد شرکت‌های با زمینه فعالیت غیرمرتبط بازگشایی نخواهد شد.
شرکت بیمه معلم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله مختار است.
شرکت در مناقصه به منزله پذیرش کلیه مقررات و آیین‌نامه معاملات شرکت می‌باشد.
لازم به ذکر است پیمانکاران با سابقه کار مشابه در اولویت قرار دارند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
شماره تلفن جهت دریافت اطلاعات بیشتر 88661364-021 دفتر مدیریت منابع انسانی شرکت بیمه معلم

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست