مناقصه عمومی تامین ۲ عدد ترانسفورماتور با ظرفیت ۶۳۰ کاوا و سطح ولتاژ ۴/۳۳ KV

 مهلت ارسال مدارک: حداکثر به مدت سه روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت فرادست انرژی فلات

 نشانی: تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲،ساختمان توحید، طبقه ۱

 

آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

 • نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک 2،ساختمان توحید، طبقه 1
 • موضوع: تامین 2 عدد ترانسفورماتور با ظرفیت 630 کاوا و سطح ولتاژ 4/33 KV   مربوط به احداث کارخانه گاز و گاز مایع NGL3200 غرب رودخانه کارون
 • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد
  • متقاضیان می توانند حداکثر به مدت سه روزکاری از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 23506000 داخلی 1509 با مراجعه به دفتر معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
  • هزینه خرید اسناد معادل 1.500.000 ریال است که می بایست به شماره حساب 356054377 نزد بانک تجارت شعبه نفت شمالی کد 3560 بنام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
 • محل تحویل اسناد شرکت کنندگان در مناقصه: شرکت کنندگان می توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.
 • مناقصه گران می بایست در لیست AVL های NISOC و NPC حاضر باشند.
 • ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه برای شرکت در مناقصه الزامی است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست