مناقصه عمومی تامین ۷۲ تن مواد شیمیایی pva88%

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۴/۱۶

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.gpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت پتروشیمی غدیر

 نشانی: تهران – شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان شفق- کوچه آبشار- پلاک۱- حراست شرکت پتروشیمی غدیر

تمدید مناقصه عمومی تامین 72 تن مواد شیمیایی pva88%

 شرکت پتروشیمی غدیر در نظر دارد جهت تامین 72 تن مواد شیمیایی pva88% از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه 16/04/99  به سایت الکترونیکی این شرکت به نشانی www.gpc.ir مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت نموده و قبل از اتمام زمان تعیین شده به آدرس: تهران – شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان شفق- کوچه آبشار- پلاک1- حراست شرکت پتروشیمی غدیر تحویل و رسید دریافت نمایند

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شماره 99/1654 صنایع شهید دوران در نظر دارد نسبت به خرید یک قلم کانکتور طبق…
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مجوز:1399.2513 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام…
آگهی مناقصه عمومی شماره 99/1654 صنایع شهید دوران در نظر دارد نسبت به خرید یک قلم کانکتور طبق…
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مجوز:1399.2513 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام…
فهرست