مناقصه عمومی تامین Perlite  Expanded perlite 60 kg/m3

 مهلت ارسال مدارک: از تاریخ درج آگهی به مدت ۳ روز کاری

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پترو پایدار ایرانیان

 نشانی: تهران-  شهرک غرب- بلوار دادمان – خیابان شفق- ساختمان توحید- طبقه ششم - مدیریت حقوقی و امور قراردادها – تلفن: ۱۰- ۸۸۵۷۶۴۰۱     داخلی ۱۸۴۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شرکت پترو پایدار ایرانیان مجری ساخت فاز 13 پارس جنوبی در نظر دارد تامین Perlite  Expanded perlite 60 kg/m3 مورد نیاز پروژه مذکور  را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به تامین کننده فعال در این حوزه واگذار نماید، شایان ذکر است مناقصه مذکور شامل تأمین، پخت و شارژ 1500 تن پرلایت و همچنین تأمین و نصب کلیه متعلقات موجود در اسناد مناقصه می باشد. لذا از کلیه شرکت های ذیصلاح دعوت می گردد تا در صورت تمایل با مراجعه به آدرس ذیل الذکر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

تاریخ و مدت فروش اسناد مناقصه :

از تاریخ درج آگهی به مدت 3 روز کاری

محل دریافت (خرید) و عودت اسناد مناقصه:

الف) آدرس دفتر مرکزی : تهران-  شهرک غرب- بلوار دادمان – خیابان شفق- ساختمان توحید- طبقه ششم – مدیریت حقوقی و امور قراردادها – تلفن: 10- 88576401     داخلی 1843

هزینه خرید اسناد مناقصه:

هزینه خرید اسناد مناقصه 1.000.000 ریال است که می بایست به شماره حساب 4821786307 بنام آن شرکت نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی کد شعبه 63529 ( قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت ) واریز و اصل فیش مربوطه را جهت دریافت اسناد مناقصه به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شرکت پترو پایدار ایرانیان ارایه نمایند.

هزینه چاپ آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ تضمین بانکی شرکت در مناقصه: 1.950.000.000 ریال ( یک میلیارد و نهصدوپنجاه میلیون ریال)

                  مدیریت حقوقی و امور قراردادها

      شرکت پترو پایدار ایرانیان        

 

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست