مناقصه عمومی  تجهیز کارگاه و ساخت انبار کالا

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۲۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.NISOC.IR HTTP:/IETS.MPORG.IR www.shana.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

 نشانی: اهواز، کوی فدائیان اسلام مجتمع شهیدتندگویان واقع در روبروی بلوک ۲- ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان

     فراخوان مناقصه عمومی                                          شماره مجوز : 1399/933

                                                                               

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  م م/99/001  مربوط به پروژه احداث 4093 متر خط لوله 6 اینچ نفت از چاه موقعیت غرب 462 جنوب مارون 6

الف- شرح مختصر خدمات :

-تجهیز کارگاه و ساخت انبار کالا

-تامین یک دستگاه کاروان جهت دفتر کار و غذاخوری و تهیه روزانه غذا

-احداث تسهیلات سر چاهی

-احداث خط لوله 6 اینچ نفت به ضخامت 7/1 میلیمتر از نوع 52-lX5 از موقعیت غرب 462 جنوب مربوط به منطقه مارون 6 تا محل اتصال چاه 383 مارون 6 بطول تقریبی 4093 متر

-اجرای کارهای ساختمانی از قبیل: ساخت انبار، ایجاد جاده دسترسی، ساخت و نصب تکیه گاهها و نگهدارنده های فلزی و بتنی، احداث فونداسیونها و حصارهای مورد نیاز

-بارگیری، حمل، تخلیه، دیپو، انبار کردن، ردیف کردن لوله ها، و کالای پروژه و غیره ….

-آزمایش و توپک رانی خطوط لوله

-راه اندازی پروژه

-دوره نگهداری

-تسویه کالا

-تجهیز و برچیدن کارگاه

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در موقعیت غرب 462 جنوب مربوط به منطقه مارون 6 تا محل اتصال چاه 383 مارون  و مدت انجام آن 3 ماه می باشد.

ج- برآورد کارفرما

برآورد  کارفرما جهت انجام خدمات -/4،034،137،617 ریال و تعدیل پذیر می باشد.

 

د- شرایط مناقصه گران متقاضی

-مناقصه گران دارای حداقل پایه 5 رشته نفت و گاز

-داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.

توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/201،706،880 ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد:

الف:ارائه رسید وجه صادره از سوی حسلبداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب 940100004001111604022067IR تمرکز وجوه درآمدهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام کارفرما برای مدت (90 روز) دیگر قابل تمدید باشد. همچنین بدینوسیله تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.

-توانایی ارایه 5% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات

-داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه ساجار به آدرس http://sajar.mporg.ir

 

ه محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان، ضمن اعلام آمادگی بصورت کتبی جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به یکی از آدرس های ذیل اذکرمراجعه نمایند تا ارزیابی های لازم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی ساده) به عمل آید.

1-مهلت دریافت اسناد از تاریخ 99/2/23 لغایت 99/3/3

2-محل دریافت اسناد: واقع در اهواز ، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک 4(روبروی امور مسافرت)، مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی ، پلاک 28، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب

3-مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبلغ 1،260،000 ریال به حساب شماره 940100004001111604022067IR تمرکز وجوه درآمدهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

و-محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 99/3/24 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسلام مجتمع شهیدتندگویان واقع در روبروی بلوک 2- ساختمان سابق طرح های راه و ساختمان، تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 99/3/25گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بلامانع است.

 

همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ،شرکتنامه و آگهی تاٌسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می باشد.

 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

WWW.NISOC.IR

HTTP:/IETS.MPORG.IR

www.shana.ir

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست