مناقصه عمومی حمل ترانزیتی ۱۰۰۰ دستگاه کانتینر از بندرعباس به بندرانزلی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۸

 کد در ایران کالا: ۱۸۵

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پارس خودرو

 نشانی: تهران ، كيلومتر ۹ جاده مخصوص كرج ، شركت پارس خودرو ، معاونت بازرگاني ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

 شماره 8-98

شرکت پارس خودرو در نظر دارد خدمات ذیل را به صورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لـذا از کلیـه پیمانکاران و شرکت های با فعالیت مرتبط و با تجربه دعوت به عمل  می آید جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ دوشنبه مورخ 98/11/21 لغایت  دوشنبه مورخ 98/11/28 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 10 الی 15 به آدرس: تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج ، شرکت پارس خودرو ، معاونت بازرگانی ، مدیریت پشتیبانی و مهندسی خرید ، اداره مناقصات و برنامه ریزی خرید مراجعه و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 48914389 و 48914552 تماس حاصل فرمایند .

هزینه خرید اسناد و شرکت در مناقصه : واریز مبلغ 300.000ریال(سیصدهزارریال) به حساب جام شماره  7297376425 بانک ملت بنام شرکت پارس خودرو و ارائه فیش واریزی آن به همراه معرفی نامه معتبر.

بدیهی است ارائه و تحویل مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

*هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

ردیف شرح خدمات شرایط مورد نظر
1 حمل ترانزیتی 1000 دستگاه کانتینر از بندرعباس به بندرانزلی دارای مجوز حمل و نقل بین المللی کالا
2 حمل 1000 دستگاه کانتینر پر از بندرانزلی به تهران وعودت کانتینرهای خالی آنها به بندرعباس

 

دارای دفتر و مجوز صدور بارنامه از بندر انزلی

 روابط عمومی شرکت پارس خودرو

روزنامه امروز

آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
آگهی تجدید مناقصه عمومی مناقصه گزار: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور به شناسه ملی 14002771736 و شماره…
آگهی فراخوان تجدید مرحله اول مناقصه یک مرحله‌ای نگهداری و راهبری تأسیسات فرودگاه‌های استان کرمان (98-170-T) اداره کل…
فهرست