مناقصه عمومی حمل مقدار تقریبی سالانه یکصد هزار تن محصولات جامد صادراتی

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.bipc.org.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی بندرامام

 نشانی: خوزستان – بندرامام خمینی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – مجتمع پتروشیمی بندرامام- ساختمان دفتر مرکزی- اتاق ۱۱۵

مناقصه عمومی

شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص) در نظر دارد انجام موضوع مناقصه فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک‌مرحله‌ای) توأم با ارزیابی کیفی، به یک پیمانکار واجدشرایط ارجاع کار، واگذار نماید.

نشانی مناقصه‌گزار: استان خوزستان- بندر امام خمینی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – مجتمع پتروشیمی بندر امام
شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه: داشتن مجوز رسمی از وزارت راه و شهر‌سازی به‌علاوه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مهلت و نحوه خرید اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند طی مدت 6 روز از تاریخ انتشاراین آگهی(که نوبت پنجم است) واز طریق مراجعه به نشانی الکترونیک www.bipc.org.ir در قسمت سامانه معاملات، ضمن پرداخت اینترنتی هزینه دریافت اسناد به‌مبلغ (به عدد) 500/000 ریال، نسبت به تکمیل فرآیند خرید و دانلود و پرینت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
زمان و محل تحویل پاکات: مهلت تسلیم پاکات دقیقاً در اسناد مناقصه مشخص شده است لیکن حداقل دوازده روز کاری برای تسلیم پاکات، مهلت در نظر گرفته خواهد شد. محل تحویل: دفترامور پیمان‌ها، به نشانی استان خوزستان – بندرامام خمینی – منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی – مجتمع پتروشیمی بندرامام- ساختمان دفتر مرکزی- اتاق 115 می‌باشد.
تذکر مهم: ارائه کپی مجوز رسمی از وزارت راه و شهر‌سازی و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی و همچنین تأیید صلاحیت پیمانکاری، ممهور به مهر ” برابر اصل است ” (گواهی شده در دفاتر اسناد رسمی) جهت شرکت در مناقصه فوق، لازم می‌باشد فلذا مناقصه‌گران می‌بایست پس از خرید اسناد و به‌هنگام تنظیم پاکات، یک نسخه از گواهینامه‌های مذکور را داخل پاکت “ارزیابی کیفی” و پاکت “الف” قرار دهند.

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست