مناقصه عمومی خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

 مهلت ارسال مدارک: ۷ روز پس از چاپ دومين آگهي روزنامه

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.nioc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت ملي نفت ايران

 نشانی: 

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی

به شماره 127 98 84 002

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی را طبق شرایط و مدارک مربوطه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. ازمتقاضیانی که دارای شرایط ذیل می باشند، درخواست می گردد از زمان چاپ آگهی نوبت دوم تاحداکثر هفت روز پس از درج آن جهت دریافت اسناد ارزیابی، تکمیل و عودت آن در مهلت تعیین شده از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نمایند لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد به انجام رسانند.

برآورد مناقصه 000 , 000 , 065 , 79  ریال می باشد و شرکت کنندگان در مناقصه می بایست توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت درفرایند ارجاع کار به مبلغ   000, 000 , 550 , 3 ریال را داشته باشند.

– محل اجرای عملیات :  شرکت ملی نفت ایران- روابط عمومی

– مدت اجرای عملیات : یک سال شمسی می باشد .

مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران  : 7 روز پس از چاپ دومین آگهی روزنامه

مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران  : 14 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی

– ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1397 /  قرارداشتن در فهرست مورد تأیید سازمان توسعه و تجارت ، منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان یاد شده / گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

امور پیمانها

همه آگهی های ستاد شرکت ملی نفت ایران در سایت www.nioc.ir قابل مشاهده است.    

                     روابط عمومی   شرکت ملی نفت ایران

 

روزنامه امروز

مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
مناقصـــه عمومی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران، به نشانی تهران، ابتدای خیابان شریعتی، خیابان…
مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای نوبت اول شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با…
فهرست