مناقصه عمومی خرید دو نوع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار ۳۰ هزار تن

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۱۰/۱۰

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت خدمات حمايتي كشاورزي وابسته به وزارت جهادکشاورزی

 نشانی: تهران - خيابان گاندي کوچه چهارم پلاک ۱ طبقه ۹، دفترکمیسیون معاملات

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد نسبت به خرید دو نوع کود شیمیایی شامل کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار 30 هزار تن و کود شیمیایی کلرور پتاسیم پودری به مقدار 30 هزار تن از تولیدکنندگان داخلی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 99/10/2  لغایت پایان وقت اداری روز  چهارشنبه  مورخ 99/10/10( 7 روز کاری ) با در دست داشتن  معرفی  نامه  معتبر و ارائه  فیش واریزی  به  مبلغ 500.000 ریال (برای هر کدام از کودها) ازطریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا به شماره شبا حساب 250100004001039704005791IR-) و با شناسه واریز سی کارکتری به شماره 358039782263500650000000000006  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نشانی : تهران – خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک 1 طبقه 9، دفترکمیسیون معاملات مراجعه نمایند. ضمنا” آخرین مهلت ارائه پیشنهادات هر سه مناقصه  حداکثر تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه  مورخ 99/10/22 به  اداره حراست(طبقه هشتم) شــــرکت  واقع در نشانـــی  فوق  الاشاره  می باشد.

بازگشایـــی پاکات پیشنهادی کود دی آمونیوم فسفات گرانوله  روز سه شنبه  مورخ 99/10/23 ساعت  30 : 14 و  کود شیمیایی کلرورپتاسیم پودری  روز سه شنبه مورخ 99/10/23 ساعت  15، در آدرس فوق الذکر خواهد بود.  یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به شرح ذیل می باشد که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.

مبلغ تضمین برای هرتن  کود دی آمونیوم فسفات گرانوله 1788630 ریال.

مبلغ تضمین برای هرتن  کود کلرور پتاسیم پودری 1423830 ریال.

آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 133‏/1400 الف:  مناقصه گذار :  بانک ملت ب: موضوع مناقصه: تمدید مدت زمان…
نوبت‌اول آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ارزی (یورو) شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد…
فهرست