مناقصه عمومی خرید یک دستگاه تلویزیون شهری

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۶

 کد در ایران کالا: ۴۳۱

 وبسایت:mobinpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت مبين انرژي خليج فارس  

 نشانی: بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژي خليج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه تلویزیون شهری

مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره  1967/106-41 ص پ

شرکت مبین انرژی خلیج فارس  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد  خرید یک دستگاه تلویزیون شهری را از طریق مناقصه ( دو مرحله ای) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت شرکت مبین انرژی خلیج فارس به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تکمیل شده حداکثر تا تاریخ 98/11/6 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژی خلیج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 260/000/000 (دویست وشصت میلیون ) ریال و بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شرکت مبین انرژی خلیج فارس خواهد بود

 بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارک دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 07737295143)                                                                                                     mobinpc.ir                

      روابط عمومشرکت مبین انرژی خلیج فارس

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست