مناقصه عمومی خرید ‎‎ DIESEL GENERATORS COMPLETE SETS  مجتمع پتروشیمی جم

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۵/۱۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشیمی جم

 نشانی: تهران، خيابان توانير، خيابان نظامي گنجوي، روبروي شهرداري منطقه ۶، پلاك ۲۷، واحد حراست (طبقه همكف)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ‎‎ DIESEL GENERATORS COMPLETE SETS  مجتمع پتروشیمی جم

 

شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین ‎‎ DIESEL GENERATORS COMPLETE SETS مورد نیاز خود را بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد و از طریق مناقصه، به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.

 

 • شماره مناقصه: 99-PJS-951228
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1،200،000،000 ریال ( یک میلیارد – دویست میلیون ریال )
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 • شرکت پتروشیمی جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.
 • دریافت اسناد: تأمین کنندگان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در دو نوبت، نسبت به دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه (ساعت 14:00) مورخه 99/5/19 از طریق سایت پتروشیمی جم بخش مناقصه و مزایده اقدام نمایند.
 • تحویل کلیه پاکات: اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضا و ممهور شود و نماینده شرکت با در دست داشتن معرفینامه و کارت شناسایی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه (ساعت:14:00) مورخه  99/6/10، به نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، روبروی شهرداری منطقه 6، پلاک 27، واحد حراست (طبقه همکف) اقدام نمایند.
 • لازم به ذکر است کلیه شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه دارند می بایست نسبت به تحویل پاکات الف، ب، ج، د بصورت یکجا و در پاکات جداگانه و دربسته و ممهور به مهر مناقصه گر در مهلت مقرر اقدام نمایند.
 • به پیشنهاداتی که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 • تنها در صورت تأیید پیشنهادات فنی، نسبت به بازگشائی پاکات مالی اقدام می گردد.
 • تلفن تماس : 7-88656482-021
 • نمابر: 88656489 – 021

روابط عمومی شرکت پتروشیمی جم

 

روزنامه امروز

شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
شرکت معادن اسفندقه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای از میان شرکت‌های معدنی واجدشرایط نسبت…
مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص خط انتقال 6اینچ رودان نوبت دوم
فهرست