مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی و گارانتی تجهیزات ذخیره‌سازی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۳۰

 کد در ایران کالا: ۱۶۳

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ۳۸۰ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه‌اندازی و گارانتی تجهیزات ذخیره‌سازی (دو دستگاه ذخیره‌ساز با مارک و مدل HP 3Par 8450 و یک دستگاه سوییچ با مارک و مدل HPE SN6600B) شماره دو
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 41.750.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) و با فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750010148168 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارایه معرفینامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750010148253 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره 380 – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه نمایند.

جدول زمانی انجام مناقصه
شروع توزیع اوراق مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 98/11/26
پایان توزیع اوراق مناقصه تا ساعت 14 مورخ 98/11/30
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14 مورخ 98/12/12
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 11 صبح مورخ 98/12/13
برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست