مناقصه عمومی خرید، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه مدیریت کشف تقلب تراکنش‌های بانکی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۷

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك مسكن

 نشانی: تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات

مناقصه عمومی‌دو مرحله‌ای

خرید، نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه مدیریت کشف تقلب تراکنش‌های بانکی به شرح مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

نام و نشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن .
نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): خرید ، نصب و راه‌اندازی و
بهره‌برداری سامانه مدیریت کشف تقلب تراکنش‌های بانکی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 450.000.000 (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8449/8 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن ارائه گردد.
توضیحات:بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی‌ دو مرحله‌ای خرید ، نصب و
راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه مدیریت کشف تقلب تراکنش‌های بانکی طبق مشخصات و اوصاف مندرج در اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/3/7 می‌باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن) جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:آدرس :تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا )، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات
تلفن: 26205738

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست