مناقصه عمومی خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ALLINONE

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۸

 کد در ایران کالا: ۱۶۳

 وبسایت:http://iets.mporg.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانک ملت

 نشانی: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره ۳۸۰ - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی

شماره 98/142

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 5.000 دستگاه ALLINONE
سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 16.666.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت)، و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13981750010142183 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارایه معرفینامه و فیش 200.000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13981750010142268 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی – مقابل ساختمان وزارت نفت – ساختمان شماره 380 – طبقه ششم – اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه نمایند.

جدول زمانی انجام مناقصه
آغاز توزیع اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 98/11/12
پایان توزیع اسناد مناقصه از ساعت 14 صبح مورخ 98/11/16
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14 مورخ 98/11/28
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 9 صبح مورخ 98/11/29
برچسب ها:

روزنامه امروز

آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
آگهی مناقصه عمومی شرکت بازرگانی سایپا یدک ( سهامی خاص ) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب…
آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر…
فهرست