مناقصه عمومی خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۵.۰۰۰ دستگاه ALL IN ONE 

 مهلت ارسال مدارک: ۱۹‏/۰۳‏/۹۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏iets.mporg.ir:‏/‏/ http

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی شماره 110‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/99

 

الف: مناقصه گزار :بانک ملت

ب: موضوع مناقصه: خرید، گارانتی و پشتیبانی تعداد 5.000 دستگاه ALL IN ONE 

ج: سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 16.666.000.000ریال بصورت ضمانتنامه بانکی(غیر از بانک ملت)،ویا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  13991750010110169 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

د: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750010110278 ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)

ه: محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

و: متقاضیان می توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏iets.mporg.ir:‏/‏/ http  ملاحظه نمایند.

جدول زمانی انجام مناقصه
آغاز توزیع اوراق مناقصه از ساعت 8 صبح مورخ 31‏/02‏/99
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا ساعت 14 مورخ  19‏/03‏/99
تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت 9:00 صبح مورخ  20‏/03‏/99

 

اداره کل تدارکات

اداره معاملات و قراردادها

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست