مناقصه عمومی خرید اسکنر کداک i2620 

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.TEHRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 نشانی: 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  خرید اسکنر کداک i2620  از طریق  مناقصه عمومی( با تامین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IR  در بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست