مناقصه عمومی خرید اقلام مورد نیاز

 مهلت ارسال مدارک: ۹۸/۱۱/۲۷

 کد در ایران کالا: ۳۲۷

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 نشانی: 

مناقصه عمومی خرید اقلام مورد نیاز

روزنامه امروز

آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
آگهی فراخوان ارزیابی کیفیبرای مناقصه عمومی شـرکـت تـوسـعـۀ منـابـع آب و نیـروی ایـران در نظر دارد ارزیابی کیفی…
خرید دستگاه چیلرتراکمی اسکرو هوا خنک ۳۳۰تن تبرید واقعی برای بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)تامین اجتماعی رشت دستگاه…
فهرست