مناقصه عمومی خرید (انواع فیلتر)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس

 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک ۶ طبقه دوم (امور حقوقی و قراردادها)

موضوع مناقصه: خرید (انواع فیلتر)
نام مناقصه گزار: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس.
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی به نام (شرکت خدمات دریایی هدایت‌کشتی خلیج‌فارس) یا به‌صورت فیش نقدی واریزی به حساب سپرده به شماره 0212671399006 نزد
بانک صادرات شعبه ممتاز میرداماد کد شعبه 4339 تهیه و تسلیم نمایند.
مدت اجرای پروژه/تحویل کالا/خدمات: 50 روز کاری.
محل تحویل: داخل انبار مناقصه‌گزار در کلیه بنادر و شعبات تابعه.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد و نشانی مناقصه‌گزار:
واجدین شرایط می‌توانند به‌صورت حضوری با همراه داشتن معرفی‌نامه و درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک 6 طبقه دوم (امور حقوقی و قراردادها) معاملات تلفن: 02126309852 و یا به‌صورت غیر‌حضوری با ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس، اسناد را دریافت نمایند.
نحوه تحویل اسناد مناقصه:
مناقصه‌گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر براساس جدول زمانی ذیل اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر و موم شده، به نشانی مناقصه‌گزار به‌صورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت دارند.
شرکت خدمات دریایی هدایت‌کشتی خلیج‌فارس (مناقصه‌گزار) در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست