مناقصه عمومی خرید تعداد ۴۰.۰۰۰ بسته کاغذ زیراکس A4

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۳۱

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: بانك ملت

 نشانی: تهران – خیابان طالقاني ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره ۳۸۰ ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها

آگهی مناقصه عمومی

شماره 99/109

مناقصه‌گزار: بانک ملت
موضوع مناقصه: خرید تعداد 40.000 بسته کاغذ زیراکس A4
سپرده شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی(غیر از بانک ملت)و یا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13991750010109153 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: ارائه معرفی‌نامه و فیش 000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750010109262 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
محل دریافت اسناد مناقصه: تهران – خیابان طالقانی ‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏- ساختمان شماره 380 ‏- طبقه ششم ‏- اداره معاملات و قراردادها
متقاضیان می‌توانند متن آگهی و اسناد مناقصه مربوطه را در سایت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏iets.mporg.ir‏/‏/:http ملاحظه نمایند.

برچسب ها:

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست