مناقصه عمومی خرید زینک و آند (شناورهای دریایی)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: 

مناقصه عمومی

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس(سهامی خاص)

 GT-1399-019

موضوع مناقصه:

خرید زینک و آند (شناورهای دریایی)

نام مناقصه گزار:

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس.

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال (پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانت نامه بانکی به نام (شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس) یا بصورت فیش نقدی واریزی به حساب سپرده به شماره 0212671399006 نزد بانک صادرات شعبه ممتاز میرداماد کد شعبه 4339 تهیه و تسلیم نمایند.

مدت اجراء پروژه/تحویل کالا/خدمات: 50 روز کاری.

محل تحویل: داخل انبار مناقصه گزار در کلیه بنادر و شعبات تابعه.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد و نشانی مناقصه گزار:

واجدین شرایط می توانند به صورت حضوری با همراه داشتن معرفی نامه و درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک 6 طبقه دوم (امور حقوقی و قراردادها) تلفن: 02126309852 و یا بصورت غیر حضوری با ثبت نام در پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس، اسناد را دریافت نمایند.

نحوه تحویل اسناد مناقصه:

مناقصه گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر بر اساس جدول زمانی ذیل اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر و موم شده، به نشانی مناقصه گزار بصورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت دارند.

شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج فارس (مناقصه گزار) در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست