مناقصه عمومی خرید شیرآلات صنعتی مورد نیاز خود

 مهلت ارسال مدارک: ۱۰ روز از تاریخ چاپ آگهی

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: 

 نشانی: اصفهان - زرین‌شهر - صنایع شیمیایی اصفهان مراجعه نمایند (صندوق پستی ۱۵۹)

مناقصه عمومی

صنایع شیمیایی اصفهان در نظر دارد شیرآلات صنعتی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
تأمین‌کنندگان واجدشرایط می‌توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه، تکمیل و عودت آن به همراه رزومه کاری و معرفی‌نامه به آدرس: ‌اصفهان – زرین‌شهر – صنایع شیمیایی اصفهان مراجعه نمایند (صندوق پستی 159) هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.
تلفن دریافت اسناد: 03152322600
داخلی 83817-83818

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست