مناقصه عمومی خرید قطعات ژنراتور دریایی (CATERPILLAR 85Z15168- GENERATOR 3306)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس

 نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک ۶ طبقه دوم کمیسیون معاملات

مناقصه عمومی

موضوع مناقصه:
خرید قطعات ژنراتور دریایی (CATERPILLAR 85Z15168- GENERATOR 3306)
نام مناقصه‌گزار: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس.
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال (سیصد میلیون ریال) به صورت ضمانت‌نامه بانکی به نام (شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس) یا به‌صورت فیش نقدی واریزی به حساب سپرده به شماره 0212671399006 نزد بانک صادرات شعبه ممتاز میرداماد کد شعبه 4339 تهیه و تسلیم نمایند.
مدت اجراء پروژه/تحویل کالا/خدمات: 40 روز تقویمی.
محل تحویل: داخل انبار مناقصه‌گزار در بندر شهید رجایی.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد و نشانی مناقصه‌گزار:
واجدین شرایط می‌توانند به صورت حضوری با همراه داشتن معرفی‌نامه و درخواست کتبی جهت شرکت در مناقصه به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، خیابان افق، پلاک 6 طبقه دوم کمیسیون معاملات تلفن: 02126309852 و یا به‌صورت غیر حضوری با ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس، اسناد را دریافت نمایند.
نحوه تحویل اسناد مناقصه:
مناقصه‌گران پس از دریافت اسناد مناقصه، حداکثر براساس جدول زمانی ذیل اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر و موم شده، به نشانی مناقصه‌گزار به‌صورت فیزیکی تحویل و رسید دریافت دارند.
شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج‌فارس (مناقصه‌گزار) در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست