مناقصه عمومی خرید لیفتراک دیزلی

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۶/۴

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش گاز ایلام

 نشانی: 

مناقصه عمومی دو‌مرحله‌ای

نوبت اول

شرکت پالایش گاز ایلام در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید.

شماره مناقصه: 1-99/008
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه خرید لیفتراک دیزلی
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): به میزان: 250.000.000 ریال
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه): ضمانت‌نامه بانکی یا فیش نقدی به حساب 0100556652009 بانک صادرات کد 190
آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه‌گران: 99/6/4
آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه‌گران: 99/6/16
تاریخ گشایش پاکات: 99/6/18
تاریخ اعلام نتیجه ارزیابی کیفی: 99/6/26
تاریخ اعلام نتیجه ارزیابی فنی: 99/7/1
تاریخ گشایش پاکات مالی «ج»: 99/7/8
آدرس دریافت اسناد الکترونیک: www.setadiran.ir
آدرس پستی مناقصه‌گزار: ایلام / بخش چوار / صندوق پستی 144-69361/ کدپستی 6937170110 / دبیرخانه کمیسیون مناقصات

* مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2077 و 32912850-084 (دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
مناقصه عمومی خدمات تامین خودرو وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مناقصه عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری…
فهرست