مناقصه عمومی خرید و تأمین تجهیزات و مجازی سازی دسکتاپها و اپلیکیشنها

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۲/۲۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.krnpc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پتروشيمي کارون

 نشانی: 

فراخوان مناقصه عمومی خرید و تأمین تجهیزات و مجازی سازی دسکتاپها و اپلیکیشنها  (VDI)شرکت پتروشمیی کارون- به شماره MN-15/908

 

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد خرید و تأمین تجهیزات و مجازی سازی دسکتاپها و اپلیکیشنها  (VDI) شرکت پتروشیمی کارون را از طریق مناقصه عمومی  به واجدین شرایط  واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 99/2/23 لغایت  99/2/29 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس: 06152122256 (شایان ذکر است نظر به اینکه هرگونه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می­پذیرد. لطفا” در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح  در سامانه وارد نمایید.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت  :تا پایان وقت اداری 99/3/7 خواهد بود .

تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000(نهصد میلیون ) ریال خواهد بود .

الف:مناقصه دو مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در جدول ارزیابی مورد ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود. ضمنا” امتیازهای کسب شده در قیمت پیشنهادی تأثیرخواهد داشت.

 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت(ج) شرکت کنندگان 70  امتیاز خواهد بود.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

 

شماره مناقصه عنوان تعداد مرحله مناقصه
MN-15/908 خرید و تأمین تجهیزات و مجازی سازی دسکتاپها و اپلیکیشنها  (VDI)  

یک مرحله ای – نوبت  اول

 روابط عمومی پتروشیمی کارون

 

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست