مناقصه عمومی خرید کامپیوتر Manager

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:WWW.TEHRAN.IR

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

 نشانی: 

مناقصه عمومی

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
در نظر دارد نسبت به خرید کامپیوتر Manager از طریق مناقصه عمومی (با تأمین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقــدام کند. جهت کسب اطلاعــات بیشتر و دریــافت اسنــاد منــاقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IR در بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

روزنامه امروز

مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
مناقصه عمومی دانشگاه پیام‌نور در نظر دارد جهت خرید، تحویل، نصب، راه‌اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش…
         کد:15/99-200-ر   نوبت: دوم      نوع:عمومی یک‌مرحله‌ای “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران…
فهرست