مناقصه عمومی خرید کولر (یک مرحله ای توأم با ارزیابی ساده)

 مهلت ارسال مدارک: ۹۹/۳/۱۹

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي

 نشانی: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع‌هاي پتروشيمي فاز يك، شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي، ساختمان اداري، كميسيون مناقصات، تلفن ۴۲۵۷۹۲۰۵-۰۲۱ يا تلفكس ۷۳۲۳۴۰۳-۰۷۷۳.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی در نظر دارد مناقصه خرید کولر را با اطلاعات ذیل انجام دهد:

نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
نام مناقصه: خرید کولر (یک مرحله ای توأم با ارزیابی ساده)
نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی، سایت مجتمع‌های پتروشیمی فاز یک، شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، ساختمان اداری، کمیسیون مناقصات، تلفن 42579205-021 یا تلفکس 7323403-0773.
شرح مختصری از کار: خرید کولر، لوله مسی و… بر اساس مشخصات فنی و مطابق با اسناد مناقصه.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ 000،000، 350 ریال یا واریز همین مبلغ به حساب 2643044733 نزد بانک تجارت در وجه شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی .
مدارک مورد نیاز: الف ـ فروشگاه‌ها: پروانه مجاز صنفی از مجمع امور صنفی (پروانه کسب) ب ـ شرکت‌های خدماتی و بازرگانی مجاز: بر اساس شرح فعالیت مندرج در اسناسنامه.
هزینه خرید اسناد مناقصه: واریز مبلغ 000، 500 (پانصد هزار) ریال به شماره حساب مندرج در بند 5 آگهی.
نحوه دریافت اسناد: مناقصه‌گران علاقه‌مند به شرکت در مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت از تاریخ 99/3/7 لغایت پایان ساعت 16:00 مورخ99/3/13 جهت دریافت اسناد به آدرس مندرج در بند 3 آگهی مراجعه نمایند.
جهت تحویل پاکات پیشنهادی، ‌مناقصه گران محترم می بایست پاکات پیشنهادی خود را به‌همراه سایر مدارک خواسته شده در اسناد مناقصه، حداکثرتا پایان ساعت 14:00 مورخ 99/3/24، توسط نماینده خود و با ارائه معرفی نامه معتبر، به همان آدرس تحویل و رسید دریافت دارند.
تاریخ جلسه توضیح و تشریح اسناد: ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 99/3/19
سایر اطلاعات مناقصه و جزئیات شرح کار در اسناد مناقصه قید گردیده است.
ارائه معرفی نامه و همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد و شرکت در جلسات الزامی است.
هزینه چاپ آگهی به‌عهده برنده مناقصه می باشد.

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست