مناقصه عمومی خرید (گل و گیاه و آب)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز چهار شهر جدید پرند

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 5-2

 

 شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد، خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز در قبال 60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند را حسب مشخصات جدول ذیل و به شماره سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد می‌باشند،، واگذار نماید.

شماره سیستمی عنوان مبلغ کل برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مدت قرارداد
2099001077000007 خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 3 و 4 و قسمتی از شهرک صنعتی و بوستان مشاهیر پرند 34.077.698.000 1.703.884.900 12 ماه

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قیدشده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/2/29 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 30/02/99 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز دوشنبه مورخ 99/2/29 تا روز سه‌شنبه مورخ 99/3/6 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/20 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهر شده تا ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/20 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/3/21 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌های تلفن 56945700-56945800-021 بابت مسائل فنی با آقای مهندس رزمجو تماس حاصل نمایید.

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
  آگهی  تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت معادن اسفندقه(سهامی خاص)  به شماره ثبت 84 چاپ  اول…
مناقصه عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد نسبت به واگذاری ” انجام امور خدمات عمومی،…
فهرست