مناقصه عمومی خرید (گل و گیاه و آب)

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.setadiran.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده:  شرکت عمران شهر جدید پرند

 نشانی: کیلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه فاز چهار شهر جدید پرند

تجدید آگهی مناقصه عمومی

شماره 5-2

 

 شرکت عمران شهر جدید پرند به آدرس کیلومتر 30 اتوبان تهران ـ ساوه فاز چهار شهر جدید پرند در نظر دارد، خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز در قبال 60 درصد نقد و 40 درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند را حسب مشخصات جدول ذیل و به شماره سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پیمانکار واجدِ شرایط که دارای صلاحیت فنی و اجرایی از سازمان کار و امور اجتماعی یا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مرتبط با موضوع و همچنین ظرفیت آزاد می‌باشند،، واگذار نماید.

شماره سیستمی عنوان مبلغ کل برآورد (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) مدت قرارداد
2099001077000007 خرید (گل و گیاه و آب)، احداث و نگهداری فضای سبز فازهای 3 و 4 و قسمتی از شهرک صنعتی و بوستان مشاهیر پرند 34.077.698.000 1.703.884.900 12 ماه

 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. و لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع و تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ قیدشده در جدول فوق و حسب بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران که در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه – مزایده مورخ 99/2/29 و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ 30/02/99 می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجد شرایط، روز دوشنبه مورخ 99/2/29 تا روز سه‌شنبه مورخ 99/3/6 از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/20 می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهر شده تا ساعت 13:30 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 99/3/20 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند می‌باشد.

ث) تاریخ بازگشایی پیشنهادها 99/3/21 ساعت 10 صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با شماره‌های تلفن 56945700-56945800-021 بابت مسائل فنی با آقای مهندس رزمجو تماس حاصل نمایید.

شرکت عمران شهر جدید پرند

 

 

روزنامه امروز

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی و دو مرحله‌ای اجاره یک فروند شناور یدک‌کش ASD جهت ارائه خدمات در…
تمدید آگهی مناقصه عمومی شرکت سایپا پرس در نظر دارد خرید دستگاه سرور و ذخیره‌ساز را از طریق…
فهرست