مناقصه عمومی خرید ۲ قلم قطعات یدکی کمپرسور Nuovo Pig none

 مهلت ارسال مدارک:

 کد در ایران کالا: 

 وبسایت:www.korc.ir

 تعدادنمایش

 آگهی دهنده: شرکت پالایش نفت کرمانشاه

 نشانی: 

آگهی مناقصه عمومی ( دو مرحله ای )

شماره مناقصه : RKS-9931356-KM/S-06

خرید 2 قلم قطعات یدکی کمپرسور Nuovo Pig none

 

شرکت پالایش نفت کرمانشاه در نظر دارد 2 قلم کالا را با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه مربوطه از طریق سازندگان و یا تامین کنندگان ذیصلاح خریداری نماید .

1 – نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت پالایش نفت کرمانشاه واقع در بلوار شهید دکتر بهشتی ، روبروی پارک شاهد ، اداره بازرگانی  تلفن : 31497559-083 و فاکس 31497596-083

2 – نوع ، کمیت و کیفیت کالا : خرید 2 قلم قطعات یدکی کمپرسور Nuovo Pig none ، شرح کامل آن در آدرس اینترنتی www.korc.ir  قید شده است .

3 – نوع و مبلغ تضمین : ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ 110/000/000 ریال یا واریز وجه نقد .

4 – محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد : اداره بازرگانی ، 20 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم تا تاریخ 99/10/23

5 – زمان بازگشایی پیشنهاد فنی : 99/10/27 و زمان بازگشایی پاکت مالی حداکثر تا تاریخ 99/11/28

6 – شرکت پالایش نفت کرمانشاه این حق را برای خود محفوظ میدارد که در رد تمام یا تعدادی از پیشنهادات بدون ذکر علت مختار است .

روابط عمومی

روزنامه امروز

مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور برای شعب بانک در سراسر…
مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: بانک ملت موضوع مناقصه: خرید نگهدارنده و شارژر بی‌سیم موبایل 100 عدد TSCO THL 1250W-…
فهرست